Nieuwsbrief van donderdag 27 oktober 2022

27-10-2022
Nieuwsbrief van donderdag 27 oktober 2022

Brandoefening
Op woensdag 26 oktober hebben we een brandoefening gehouden. De kinderen stonden erg snel buiten. Als de leerkracht alle kinderen hadden opgenoemd, hielden ze een groene brief in de lucht. Zo kon ik snel zien dat alle groepen compleet waren. We waren razendsnel buiten. Ook hebben we weer veel geleerd. Het bedje van het kinderdagverblijf ging niet zo gemakkelijk naar buiten. Daar moet een aanpassing gemaakt worden. Ook hebben we gemerkt dat als kinderen niet in de eigen groep zitten, ze gewoon mee moeten met de juf waar ze zijn. Buiten komen ze dan weer bij de eigen juf. Zo verliezen we geen tijd.
Groep 5 en groep 4 mogen door de nooduitgang, de andere kinderen nemen dan gewone route. 
Fijn dat we weer geoefend hebben. De volgende keer laten we als verrassing het alarm afgaan. Dan oefenen we nog beter hoe het in het echt is. 

Jeugd educatiefonds
Via het Jeugdeducatiefonds hebben we geld beschikbaar gekregen. We kunnen daarvoor ontbijt regelen: de zogenaamde ontbijt bar. Daar hebben we geen aanmeldingen voor gekregen. Er komen wel kinderen langs om een broodje voor de lunch op te halen.
We gaan nu zorgen dat er voor alle kinderen iedere dag een  tussendoortje is. Juf Yvette regelt dit. We zorgen voor fruit, rijstwafels, ontbijtkoek etc. 

Kast ouders voor ouders
Juf Lotte heeft de kast van "Ouders voor ouders" mooi geschilderd. De kast staat buiten aan de kant van de kleuters. 
Ouders kunnen in die kast spullen neerleggen die ze over hebben, en spullen meenemen die ze kunnen gebruiken. 
Vanaf morgen staat hij klaar. U kunt kijken of u er iets van kunt gebruiken. Of hebt u wat voor de kast? Zo kunnen we elkaar helpen goed door de winter te komen.

Gym
Meester Rowan heeft een dochtertje gekregen. Haar naam is Lieke. Alles gaat goed met het jonge gezin. Voorlopig hebben we op vrijdag geen gym. Als we een activiteit hebben op vrijdag, hoort u dat van de leerkracht.


Koffieochtend met de bibliotheek en jeugdwerker
Woensdag 2 november is er weer een informatieochtend  van 8.45 tot 9.30 uur.  Martine van de bibliotheek komt vertellen over lezen, voorlezen en de bibliotheek.  Zij komt ook elke week op school leesactiviteiten doen met de peuters en kleuters. 

Er is een tijdelijke vervanging voor Katie, onze jeugdwerker van 1.hoorn. Zij is met zwangerschapsverlof. Monique komt haar tot mei vervangen en zij zal zich bij deze koffieochtend voorstellen en vertellen wat zij kan doen voor ouders en kinderen. Komt u ook? 

De koffie en thee staat klaar om 8.45 uur.

Corona
We hopen dat het allemaal meevalt deze winter. Maar voor de zekerheid hebben de scholen een plan geschreven wat ze doen als er een uitbraak komt. We hebben plannen voor als corona er heel licht is.De overheid heeft het over 4 fases van corona. Voor iedere fase weten we wat we gaan doen.

De vier fases zijn: 
Fase 1: donkergroen. Het eerste scenario is een preventief scenario dat wordt getypeerd met het woord verkoudheid. Er is nog geen noodzaak om extra maatregelen te treffen. In deze fase gaat het om het nemen van een aantal basismaatregelen m.b.t. hygiëne en gezondheid. 
Fase 2: groen. Ook dit scenario is preventief van aard. Deze fase wordt getypeerd met het woord griep. Scenario 2 vraagt om het uitvoeren van de basismaatregelen en extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid. 
Fase 3: oranje. Scenario 3 wordt getypeerd met continu strijd. Het is een fase waarin het gaat om interventie, om het nemen van maatregelen die genomen moeten worden om het fysieke onderwijs zo verantwoord mogelijk doorgang te laten vinden. Het kabinet neemt ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en van de scholen wordt verwacht dat zij ook voorzorgs- en contact beperkende maatregelen nemen. 
Fase 4: rood. Ook dit scenario -getypeerd met worst case- is een fase waarin het gaat om het uitvoeren van interventies. De school blijft open, maar het aantal personen in de school moet worden beperkt en het is niet langer mogelijk dat alle leerlingen tegelijkertijd fysiek les krijgen. 

En nu maar hopen dat we de maatregelen niet in hoeven te zetten.

Vriendelijke groet,

Gabrie
 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!