Nieuwsbrief Kerst 2021

23-12-2021 

Beste ouders,

 

Het jaar is alweer (bijna) voorbij. Het is een bijzonder jaar geweest. Door corona hebben we u veel minder in de school kunnen zien.  Dat vinden we heel jammer, we hebben u in school gemist. We hebben met het hele team weer voor goed onderwijs gezorgd. Met de nieuwe methodes, onze werkwijze, zorgen ervoor dat we de leerlingen goed in hun ontwikkeling kunnen stimuleren. We hopen dat we weer verder kunnen bouwen aan het samen optrekken van school en ouders na de vakantie.

 

We zijn ook trots dat we met zijn allen weer 30 pakketten hebben gemaakt voor "Ouders voor ouders". Dit kon dankzij de vele giften van ouders, teamgenoten en sponsoren. Het was leuk om de dozen te vullen en ook leuk om de dozen overal af te geven. 

 

Wij bedanken u voor het vertrouwen in 2021 en gaan voor een heel mooi, gezond en veilig 2022

Namens het team van IKC Het fluitschip

 

Gabrie van den Hout

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!