Kwaliteit en resultaten

Kwaliteit en resultaten

Kwaliteit

Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten en goede lesstof.  Het Fluitschip investeert in de kwaliteit van leraren en schoolleider. Leraren en schoolleider houden hun kennis op peil. Er wordt geld en tijd vrijgemaakt voor scholing en professionalisering. Ook investeren wij in moderne methodes en methodieken die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen.

 

Bewaken kwaliteit onderwijs

Namens de overheid bewaakt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. De overheid stimuleert openheid over de kwaliteit van scholen. Zo kunnen ouders scholen vergelijken via de website Scholenopdekaart.nl.

Klik hier als u wilt lezen hoe Het Fluitschip op Scholen op de kaart staat.
 

Werken met kwaliteitskaarten (WMK)

Om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen en te bewaken, werken wij met WMK. Het WMK kent een aantal vragenlijsten, deze worden door leerkrachten, directie, intern begeleiders of ouders ingevuld.
Klik hier voor meer informatie over WMK.

 

Resultaten

Voor een inzicht in de opbrengsten van Het Fluitschip verwijs ik u naar Scholenopdekaart.
Klik hier voor de resultaten van Het Fluitschip.

 

Sociale opbrengsten

Om de sociale opbrengsten (welbevinden) in kaart te brengen, werken wij met De Vreedzame School en SCOL. 
SCOL biedt vragenlijsten aan op sociaal emotioneel gebied. Deze worden tot en met groep 8 door de leerkrachten ingevuld, vanaf groep 6 ook door de leerlingen zelf.
Hierdoor ontstaat een goed beeld van een groep.
Samen met de kwaliteitscoördinator wordt een beleid en aanpak voor een groep opgesteld.
Klik hier voor meer informatie over SCOL.

   

 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!