Kwaliteit en resultaten

Kwaliteit en resultaten

Kwaliteit

Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten en goede lesstof.  Het Fluitschip investeert in de kwaliteit van leraren en schoolleider. Leraren en schoolleider houden hun kennis op peil. Er wordt geld en tijd vrijgemaakt voor scholing en professionalisering. Ook investeren wij in moderne methodes en methodieken die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen.

 

Bewaken kwaliteit onderwijs

Namens de overheid bewaakt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. De overheid stimuleert openheid over de kwaliteit van scholen. Zo kunnen ouders scholen vergelijken via de website Scholenopdekaart.nl.

Klik hier als u wilt lezen hoe Het Fluitschip op Scholen op de kaart staat.
 

 

Resultaten

Voor een inzicht in de opbrengsten van Het Fluitschip verwijs ik u naar Scholenopdekaart.
Klik hier voor het schoolrapport naar aanleiding van de IEP eindtoets 2022.
Klik hier voor het schoolrapport naar aanleiding van de IEP eindtoets 2021.

 

Sociale opbrengsten

Om de sociale opbrengsten (welbevinden) in kaart te brengen, werken wij met De Vreedzame School en het onderdeel "Hart en handen" van het IEP Leerlingvolgsysteem.
Samen met de kwaliteitscoördinator wordt een beleid en aanpak voor een groep opgesteld.

 Het IEP LVS  "Hart en handen" bevat 'self-assessment'-instrumenten waarmee de leerling inzicht krijgt in zijn eigen profiel:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling,
  • leeraanpak,
  • creatief vermogen

De resultaten op deze instrumenten tonen we via spin-diagrammen die weergeven in welke mate een leerling vindt dat bepaalde aspecten op hem van toepassing is. Dit beeld, in combinatie met het beeld van de leerkracht en zijn ouder(s)/verzorger(s) geeft een leerling Inzicht in zijn Eigen Profiel (IEP).

Vanuit de wet Veilgheid op School ben je verplicht om sociale veiligheid en welbevinden te monitoren in groep 7 en 8. Daarvoor hebben wij een koppeling met Vensters van de PO-raad.

 

 

 

 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!