Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dan kunnen wij u informatie over de school geven. Ook kunt u uw vragen stellen. Tijdens het kennismakingsgesprek lopen wij ook een rondje door de school. U bezoekt dan ook de groepen. Op deze manier krijgt u een goede indruk van hoe de school werkt. Voor een afspraak kunt u bellen met 0229 216526 en vragen naar Gabrie van den Hout of Ramona Witkamp.

Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dan kunnen wij u informatie over de school geven. Ook kunt u uw vragen stellen. Tijdens het kennismakingsgesprek lopen wij ook een rondje door de school. U bezoekt dan ook de groepen. Op deze manier krijgt u een goede indruk van hoe de school werkt.
Voor een afspraak kunt u bellen met 0229 216526 en vragen naar Gabrie van den Hout of Ramona Witkamp.

U kiest voor IKC Het Fluitschip?

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee.
Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, geeft u aan dat u uw kind wilt aanmelden op Het Fluitschip. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van onze schooladministratie, dat uw kind aangemeld is.
 
Hierna wordt u uitgenodigd voor een aanmeldingsgesprek op school. In dit gesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. We bespreken of uw kind nog extra ondersteuning nodig heeft. Wij onderzoeken of wij aan de onderwijsbehoeften van uw kind kunnen voldoen. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. Hierover wordt u ook weer schriftelijk geïnformeerd. Als u deze bevestiging heeft ontvangen, is uw kind ingeschreven als toekomstige leerling van Integraal Kindcentrum Het Fluitschip.
 

Wennen op school

De leerkracht van uw kind neemt 2 tot 3 weken voordat uw kind bij ons op school komt, contact met u op. U maakt dan een afspraak wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen. Meestal komen nieuwe kinderen 2 tot 3 keer wennen.

 
Zit uw kind op de een andere basisschool?

Stroomt uw kind in vanaf een andere basisschool? Dan nemen wij contact op met de andere school (in overleg met u). Zo kunnen we ons onderwijs goed afstemmen op uw kind. Over toelating wordt pas beslist als we contact hebben gehad met de IB-er van de vorige school.
 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!