Op weg naar een IKC

IKC Het Fluitschip

    

Wat is een IKC?

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Een IKC is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. 

   
 

IKC Het Fluitschip

In het gebouw van Het Fluitschip is al enige jaren een BSO (Buitenschools Opvang Groep) gevestigd.  Sinds 21 augustus 2017 is hier een KDV groep (Kinderdag opvang) bijgekomen. Hierdoor is het gebouw van 7.00 uur tot 18.30 uur geopend voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Het Fluitschip en de nabij gelegen Bernardus van Bockxmeerschool vormen samen een Brede School en delen diverse activiteiten (zie het kopje Brede School). In het schooljaar 2020 -2021 is een peutergroep gestart.


Uitgangspunten voor het IKC Het Fluitschip:
  • alle kinderen dezelfde kansen te bieden voor talenten, ontplooiing leren en ontwikkelen

  • sociale cohesie in de wijk bevorderen

  • een breed cultureel, sociaal en sportief aanbod te kunnen verzorgen

  • kinderen structuur en houvast te bieden,

  • bundelen van vakmanschap rondom het kind

  • werken binnen 1 pedagogisch concept

 

Waar willen we naar toe met het IKC?

IKC Het Fluitschip moet een plaats zijn voor kinderen uit de wijk, waar zij, naast gedegen onderwijs in de basisvaardigheden, met een breed aanbod op het gebied van cultuur, natuur, sport en sociale interacties in aanraking komen. Zo worden zij voorbereid op een volwaardige plek in de maatschappij, en wordt segregatie tussen de verschillende groepen leerlingen verminderd.

Klik hier voor meer informatie over KDV en BSO Het Fluitschip.

 


Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!