Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR)

 
De ouderraad wordt gevormd door een aantal ouders. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Tijdens de besprekingen zijn ook altijd een teamlid en de directeur aanwezig, om praktische en inhoudelijke zaken te kunnen overleggen. 

 

Taken van de OR:

  • Helpen bij het organiseren van alle feesten, met behulp van draaiboeken (Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Bonte Middag, Paaslunch, Sportdag, etc)
  • Meedenken met de MR en directie (denktank)
  • Organiseren van de luizencontroles
  • Innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage
 

Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. Van de ouderbijdrage worden de extra activiteiten betaald, zoals feesten en sportactiviteiten, die het schooljaar nog leuker maken. Momenteel wordt onderzocht of we de ouderbijdrage kunnen laten vervallen, dan komt de bijdrage vanuit het bestuurskantoor.

Het geld (of van ouders of vanuit het bestuurskantoor) wordt o.a. besteed aan: 
  • Sinterklaas (de personen, de kleding, de aankleding, de cadeaus, het snoep en de overige versnaperingen).
  • Kerst (de versieringen en versnaperingen).
  • Aankleding van de school bij verschillende activiteiten
  • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten
  • Afscheidsfeest van groep 8
  • Jaarlijkse schoolfoto van de groep

De ouderbijdrage bedraagt dit jaar eventueel € 27,00 per kind.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Met ingang van 1 augustus 2021 is wettelijk vastgelegd dat wanneer ouders deze bijdrage niet betalen, kinderen niet kunnen worden uitgesloten van activiteiten. Helaas betekent dit ook dat ouders geen beroep meer kunnen doen op Stichting Leergeld voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Dit zou ertoe kunnen leiden dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan of een andere vorm krijgen. 

De ouderbijdrage wordt niet gebruikt voor het schoolreisje/schoolkamp.
Hiervoor betaalt u een aparte bijdrage.

E-mailadres algemeen: info.obshetfluitschip@talenthoorn.nl
E-mailadres penningmeester: penningmeesterfluitschip@gmail.com
Bankrekeningnummer voor ouderbijdrage:
NL 25 INGB 0006 9915 24 t.n.v. Schoolfonds het Fluitschip
 

Leden van de ouderraad schooljaar 2023-2024:

Naomi Bieri                        moeder van Louna uit groep 8
Mehmet Aktas                   vader van Zara uit groep 5
Martine Saelman              moeder van Bryant uit groep 8 en Bentley uit groep 4
Matthijs Spijkerman         vader van Diede uit groep 5 en Jet uit groep 3
Roeland Polman                vader van Else uit groep 2

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!