Nieuwsbrief van donderdag 13 april 2023

13-04-2023

Nieuwsbrief van 13 april 2023

Agenda

17 - 20 april        inloopochtenden

18,19 april          IEP eindtoets voor groep 8

21 april               Suikerfeest

21 mei                Koningsdag feest

22 april              start meivakantie tot en met 7 mei

11 mei               schoolfotograaf

22 mei               verkeersexamen groep 8

 

Inloopochtenden
Volgende week bent u iedere ochtend (behalve vrijdag ivm Koningsfeest) welkom in de groep van uw kind. U kunt tot half 10 in de groep blijven. Op deze manier ziet u hoe wij in de groepen werken. Bij groep ⅞ kan het dit keer niet ivm de eindtoets.

IEP eindtoets
Ieder jaar maakt groep 8 de verplichte eindtoets. Deze toets kijkt of het advies van school goed is. Het is geen examen. Leerlingen kunnen niet zakken of slagen.

De toets wordt door de inspectie ook gebruikt om te kijken of de school het goed doet. Halen genoeg leerlingen de toets op een goed niveau. 

We vinden het belangrijk voor de leerlingen dat ze zo goed mogelijk geplaatst worden in het voortgezet onderwijs. Met deze toetsuitslag kijken we of het advies nog naar boven moet veranderen. Een advies kan nooit omlaag.

Als wij de uitslag hebben, breng ik u op de hoogte over het schoolresultaat.

 

Suikerfeest
Op vrijdag 21 april is het Suikerfeest. Als u dit feest op deze dag viert, mag uw kind deze dag vrij. Graag daarvoor een briefje met naam en vrij vragen voor het Suikerfeest.  Dit briefje inleveren bij de juf. Dan is uw kind die dag vrij.

 

Koningsfeestdag
Dit jaar besteden we weer aandacht aan Koningsdag, Jammer genoeg is dat  dit jaar tegelijkertijd met het Suikerfeest.

Om 8.45 dansen we met de hele school een "Koningsdans". Komt u even kijken op de speelplaats?

Daarna gaan we met de hele school ontbijten (ze hoeven dus niet vooraf te eten).

Om 12 uur gaan de groep 1,2,3,4,en 5 naar de stadsspeeltuin. 

De kinderen van groep 6,7 en 8 gaan naar het Zwembad.

Vanaf 14 uur kunt u uw kind op komen halen bij de stadsspeeltuin/ zwembad. U kunt natuurlijk al eerder komen kijken.

 

Foutloos rekenen
Met de groep 7 leerlingen volgen wij nu een traject: Foutloos rekenen. Dit is een programma om kinderen binnen korte tijd op niveau te laten komen. Het vraagt van deze groep kinderen veel en hard werken. Iedere dag maken ze grote rijen met sommen. Maar als ze dat gedaan hebben, kunnen ze heel tevreden zijn! Je ziet de kinderen groeien. Ze worden zekerder van zichzelf. 

Ik ben heel trots op de doorzettingskracht van de kinderen!!

 

Studiedag afgelopen vrijdag
Bij de  studiedag van 7 april hebben we vooral gesproken over:

 • hoe ver we zijn met de samenwerking binnen ons kindcentrum

 • hoe ver we zijn met de doorgaande lijn

 • hoe de werkwijze op school in de verschillende groepen op elkaar aansluit

 • hoe we omgaan met maatschappelijke betrokkenheid

 

Uitstapjes

 • De peuters van IKC Het Fluitschip zijn vorige week naar de kinderboerderij geweest, ze vonden het geweldig!

 • Groep 3 is naar de kinderboerderij geweest, groep 5 naar een voorstelling. 

 • Groep 6/7 gaat vandaag, 13 april, met de trein naar het Zuiderzee museum.

 • Groep 8 krijgt het verkeersexamen. (gaat u nog oefenen met uw kind?)

 • Groep 5,6,7 en 8 hebben meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi.

  Zaagtand
  We organiseren in samenwerking met de Zaagtand allerlei activiteiten voor na de schooltijd. Kinderen geven zich hiervoor op, daar worden begeleiders voor gezocht. Als een kind zich opgeeft voor een cursus, gaan we ervan uit dat het kind de hele cursus af maakt. We betalen hier geld voor, er worden begeleiders betaald. 
  Na de meivakantie komt er weer een nieuw programma. 
  Bedenk dan, inschrijven  is komen!!

 

BSO 
Op de BSO van IKC Het Fluitschip zitten leerlingen van het Fluitschip en van de Bernardus van Bockxmeerschool. De BSO zit vrij vol. We zijn aan het onderzoeken of we de beide groepen op kunnen splitsen. Maar daarvoor is het nodig dat er een goede ruimte komt voor de kinderen van de Bernardus van Bockxmeerschool. 

Iedereen die nu in de BSO opgevangen wordt (van beide scholen) blijft gewoon bij de BSO. Daar verandert niets aan. De kinderen van Het Fluitschip gaan wel voor bij nieuwe plaatsing. 

Schoolfotograaf  (via de Ouderraad)
De schoolfotograaf komt ook dit jaar weer naar 't Fluitschip. Donderdag 11 mei worden er klassenfoto's gemaakt en kunnen de kinderen op de foto voor een portret.

Dit  jaar hebben we  geen ouderbijdrage gevraagd. Daarom worden de foto's alleen gemaakt als u uw kind hiervoor inschrijft. U moet ook vooraf betalen, anders wordt er geen portretfoto gemaakt. 

De kosten hiervoor zijn € 8,50 per kind. Je krijgt hiervoor een portretfoto, de groepsfoto en een inlogcode om na te bestellen.
Mocht je alleen de klassenfoto willen, dan kan dat ook. Dat kost € 5,- per kind.

Indien niet vooraf ingeschreven en betaald, dan kan het kind helaas niet op de foto voor een portret.

U kunt het geld (gepast) ook in een dichte envelop aan de leerkracht of aan Gabrie geven. We hebben geen wisselgeld. 

Zet u op de envelop:

·        Portretfoto en de naam en groep van uw kind of

·        Alleen klassenfoto en de naam en groep van uw kind

U kunt ook het geld overmaken. Graag met omschrijving van portretfoto en naam en groep van uw kind of alleen klassenfoto en de naam en groep van uw kind.

IBAN: NL 25 INGB 0006 9915 24
Ten name van: SCHOOLFONDS T FLUITSCHIP


Graag het bedrag uiterlijk 21 april betalen. Daarna worden de lijsten

gemaakt en de aantallen doorgegeven aan de fotograaf.


Groeten Gabrie

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!